loading

به صفحه اخبار و دانش کارخانه سلفون وحید خوش آمدید .

در این صفحه شما به موارد زیر دسترسی خواهید داشت :

  • بررسی و مقایسه انواع مواد اولیه حوزه پلاستیک و پلیمر
  • بررسی انواع ماشین آلات حوزه پلاستیک
  • ویدوی های آموزشی ترجمه شده به منظور دسترسی به دانش بین اللملی و تکنولوژی روز دنیا در حوزه ماشین اۀات صنعت پلاستیک
  • مقالات آموزشی پیرامون صنعت پلاستیک
  • تحلیل و بررسی قیمت مواد اولیه به صورت بین المللی و بازار داخلی

محصولات آزمایشگاهی و بیمارستانی :

در این قسمت می توانید انواع محصولاتی که در آزمایشگاه ها و بیمارستان ها استفاده می شود پیدا کنید . محصولاتی در حوزه بی خطر سازی پسماند های عفونی ، کشت بذر ، کیسه های مقاوم در برابر حرارت و … 

محصولات آزمایشگاهی و بیمارستانی :

در این قسمت می توانید انواع محصولاتی که در آزمایشگاه ها و بیمارستان ها استفاده می شود پیدا کنید . محصولاتی در حوزه بی خطر سازی پسماند های عفونی ، کشت بذر ، کیسه های مقاوم در برابر حرارت و … 

بررسی و مقایسه نمونه های بین المللی

بررسی ویژگیهای انواع محصولات کیسه ای پلاستیکی

بررسی ماشین آلات بروز صنعت بسته بندی و بیمارستانی

محصولات آزمایشگاهی و بیمارستانی :

در این قسمت می توانید انواع محصولاتی که در آزمایشگاه ها و بیمارستان ها استفاده می شود پیدا کنید . محصولاتی در حوزه بی خطر سازی پسماند های عفونی ، کشت بذر ، کیسه های مقاوم در برابر حرارت و …