سایزهای کیسه اتوکلاو

سایزهای تولیدی کیسه اتوکلاو که رایج ، سایزهای ۶۰*۴۰ – ۱۰۰*۶۰ – ۱۰۰*۸۰ – ۱۲۰*۸۰ – ۱۰۰*۹۰ و ۱۲۰*۹۰ می باشد.

مراکز مصرف کیسه اتوکلاو

از کیسه های اتوکلاو عموما در مراکز درمانی مانند بیمارستان ها درمانگاه ها و آزمایشگاه ها استفاده می شود. به علت وجود پسماندهای عفونی خطرناک

نوع جنس کیسه اتوکلاو

کیسه های اتوکلاو از مواد اولیه PP تولید می شوند که البته فرمول  تولید آن برای هر تولید کننده ای متفاوت می باشد. کیسه های اتوکلاو جنس درجه ۲ هم تولید می شوند که پیشنهاد مصرف نمی  شود.

تنوع رنگی کیسه اتوکلاو به چه علت است؟

معمولا تنوع رنگی کیسه اتوکلاو در ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی مرتبط می باشد ، به عنوان مثال از کیسه اتوکلاو مشکی در مناطق جنوب کشور و از کیسه اتوکلاو شفاف برای مصارف قارچی استفاده می شود.

دوخت کیسه اتوکلاو به چه صورت است؟

دوخت کیسه های اتوکلاو باید ضد آب باشند به گونه ای که مایع پسماند دورن آن نشت ننماید. و همچنین پس از بی خطر سازی دچار شکاف در دوخت نشود.

ضخامت کیسه اتوکلاو چه میزان است؟

همان طور که گفته شد ضخامت کیسه اتوکلاو مرتبط با مصرف آن متفاوت می باشد. ضخامت کیسه اتوکلاو بیمارستانی ۹۰ تا ۱۶۰ میکرون می باشد.