نایلون چندلایه

تولید از عرض ۱۰ سانت تا ۱۵۰ ســانت – مقاومــت بالا

کیسه اتوکلاو آزمایشگاهی

تحمل تا دمای ۱۴۰ درجـــه و فشـار دستــگاه اتـوکلاو

کیسه زباله بیمارستانی

مقاومت بالا در برابر اجسام تیز و برنده ، تنوع محصــول

کیسه بسته بندی البسه بیمارستانی

دوخت قوی ، ضخامت مطلوب ، مناســب برای وکیــوم

سلفون چندلایه

تولید بدون تلرانس ضـخامتی از عرض ۱۰ تا ۱۰۰ سانـت

کیسه اتوکلاو بیمارستانی

تحمل دما تا ۱۴۰ درجه سانـتی گراد و فشــار ۲٫۵ اتمسـفر

ترس بسته بندی – BOPP

برای مواد غذایــی ، اقــلام بهداشتی با دستــگاه پیلوپـک

پالت بند

نایــلون ۳ لایه با کشسانی بالا برای  بســته بندی پالت

کیسه زباله رولی و بند دار

جلوگــیری از نشــت زباله ، پسـاب ، مقـاومت بسیار بالا

سلفون محافظ غذا

مناسـب برای مصـارف غذایی – ضخـامت ۱۰ میـکرون

کیسه زباله صنعتی

ضخیم ،کشسان ،مقـاومت در برابر اجسام تیـز و برنــده

شیرینگ PVC

مناسب برای بسته بندی اقلام ظریف ، تخـم مرغ ، کارتن